V Ostravě

Právní služby

 

Hlavní stránka


Proč advokát..


Odbornost


Spolupráce


Odkazy


První pomoc

  Poskytujeme právní služby v oboru :

 • právo obchodní
  komplexní právní poradenství pro obchodní společnosti ( zakládání společností včetně zápisu do   obchodního rejstříku )převody obchodních podílů, změny právní formy, fúze obchodně závazkové vztahy ( koncipování   obchodních smluv, zajištění závazků, vymáhání pohledávek v soudním nebo rozhodčím řízení, exekuční řízení)
 • právo trestní
  obhajoby v trestních věcech, zastupování poškozených
 • právo občanské
  závazkové vztahy podle občanského zákona ( koncipování smluv včetně smluv o převodu nemovitostí,   zajištění závazků, vymáhání pohledávek, exekuční řízení)
 • právo směnečné a šekové
  příprava směnky nebo šeku, řízení směnečné a šekové, úschova směnek a šeků

 

 

Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 18, PSČ 702 00

596 118 490, 602 505 542,  e-mail drmlcoch@volny.cz