V Ostravě

První pomoc

 
Hlavní stránka


Právní služby


Proč advokát..


Odbornost


Odkazy


Na této stránce můžete požádat prostřednictvím elektronické pošty o informaci, co dělat v případě, že se ocitnete v situaci vzniklé na základě nějaké právní události a potřebujete při jejím řešení vědět, jak správně postupovat.
Dovolujeme si upozornit, že tato stránka není určena pro poskytování právní pomoci ale pouze pro Vaši účinnou orientaci.

   Z dotazů :
  • Policie mne předvolala k podání vysvětlení protože jsem prý podezřelý ze spáchání trestného činu . Musím tam jít a vypovídat. Od kdy můžu mít advokáta?

  • Odpověď: Již ve stadiu tzv. prověřování má osoba podezřelá ze spáchání tr. činnosti právo na právní pomoc, tzn. že se advokát může zúčastnit výslechu již v tomto stadiu trestního řízení. Pokud jde o účast na podání vysvětlení, je to Vaše povinnost avšak můžete při podání vysvětlení využít svého zákonného práva nevypovídat.
  • Budu kupovat byt. Prodávající mi řekl, že si smlouvu napíšeme sami. Je to možné nebo musíme k nějakému právníkovi nebo k notáři?

  • Odpověď: Smlouvu o prodeji nemovitosti můžete sepsat sami, doporučuji Vám však svěřit sepsání takové smlouvy odborníkovi, což je v tomto případě advokát a samozřejmě smlouvu může sepsat i notář. Vedle toho, že odborník sepíše takovou listinu která bude mít všechny náležitosti vyžadované zákonem, upozorní Vás na různá úskalí a nebezpečí spojená např. se zástavním právem, věcným břemenem, atd. Obvykle Vám rovněž sepíše i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a může Vás v řízení o vklad i zastupovat
  • Podepsal jsem směnku kterou jsem ručil za půjčku. Teď mi přišel od soudu směnečný platební rozkaz. Co mám dělat, půjčku jsem již skoro splatil.

  • Odpověď: Směnečnému platebnímu rozkazu se můžete bránit podáním námitek které musí být odůvodněny. Dále je nutno upozornit, že lhůta pro podání námitek činí tři dny ( do lhůty se počítají i sobota a neděle či svátek). Pokud námitky nepodáte a nebo je nepodáte včas, směnečný platební rozkaz se stane pravomocným a lze podle něj vést exekuci na Váš majetek Urychleně kontaktujte advokáta, protože na kvalitě podaných námitek záleží na dalším vývoji věci.
  • Na syna byla uvalena exekuce. Exekutor přišel, a vzal nám z bytu věci, které vůbec nepatřily synovi. Na naše námitky sdělil, že se máme obrátit na soud. Na který soud a kam se máme obrátit. Zdá se nám to nelogické, protože věci nám vzal exekutor. Uvádíme, že bydlíme v Uherském Hradišti a exekutor přijel z Plzně.

  • Odpověď: Ve Vašem případě je nutno podat tzv. vylučovací žalobu a to k tomu soudu, který exekuci nařídil. Sídlo exekutora v tomto případě není podstatné.
  • Kolik budu u advokáta platit když potřebuji jeho pomoc. Je na to nějaký zákon kolik si bude účtovat?


  • Odpověď: Odměna advokáta se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb.( advokátním tarifem), ( lze ji nalézt na www.sbirkazakonu.cz). Podle této vyhlášky může advokát požadovat úhradu v rámci tzv. smluvní odměny, tedy ve výši na jaké se svým klientem dohodne. Nejčastější formou smluvní odměny je tzv. hodinová sazba, jejíž výše se obvykle stanoví podle náročnosti a složitosti případu, svou roli hraje i pověst advokáta či advokátní kanceláře. Další formou odměny advokáta je mimosmluvní odměna, jejíž výše se řídí hodnotou věci a počtem úkonů ve věci provedených. Třetí formou odměny je odměna podílová, což představuje situaci, kdy advokát po úplném vyřízení věci má nárok na určité stanovené procento z výtěžku. V případech tzv. sporných věcí ( věcí které řeší soud) může být odměna stanovena i podle vyhl.č. 484/2000 Sb. o paušálních náhradách. Vždy platí, že druh a způsob odměny advokáta je záležitostí smlouvy, kterou advokát uzavírá s klientem.