V Ostravě


Proč využívat služeb advokáta

Hlavní stránka


Právní služby


Odbornost


Spolupráce


Odkazy


První pomoc         V současnosti se každý z nás ocitá velmi často v situaci, kdy ať už z vlastní vůle, nebo vlivem okolností musí řešit situace, které přímo či nepřímo souvisejí se vznikem právního vztahu. Ať už jde o nejrůznější smlouvy jež jsou nám předkládány tu firmou, tu institucí, bankou, tu si potřebujeme půjčit peníze či je půjčujeme, prodáváme či kupujeme auto, byt, dům atd. Při všech takovýchto úkonech je velmi důležité si uvědomit, že podepsat se umí každý z nás; horší to ovšem je pokud jde o prostudování obsahu té listiny, kterou (někdy i bez přečtení textu) podepisujeme. A to už nemluvě o situaci, kdy se dostaneme do soukolí soudního řízení, ať už jako žalobce, či žalovaný nebo obžalovaný. V takové situaci je skutečně nejlépe využít služeb advokáta, který nám pomůže ať už radou či tím, že smlouvu, žalobu, či jiný důležitý dokument dokáže posoudit z pohledu práva, zformulovat a sepsat smlouvu, žalobu, či jiný právní dokument, popřípadě upozornit na úskalí přeloženého návrhu a mnohdy tak dokáže předejít nepříjemným důsledkům plynoucím především z neznalosti zákonů či jiných předpisů.
         Naše advokátní kancelář sídlí v centru Ostravy, na ulici Nádražní č. 18 ( parkoviště v bezprostřední blízkosti kanceláře na ul. Hollarova, dostupnost MHD- tramvajové linky č. 1,2,4,8,12, zastávka „Stodolní“( bývalá Pasáž Vesmír).
         Poskytujeme právní služby v oblasti práva obchodního, trestního a občanského. Preferujeme individuální přístup ke klientovi a důraz klademe na komplexnost služeb. V tomto směru úzce spolupracujeme s daňovým poradcem, auditorem, soudními znalci , stejně jako s jinými advokáty specializujícími se na právní obory bezprostředně související s námi nabízenými službami. Právnickým osobám můžeme poskytnou komplexní právní služby v rámci tzv. paušálu.
         V rámci nabízených právních služeb poskytujeme našim klientům poradenskou činnost spočívající v právních konzultacích, zpracování právních rozborů na základě předložených právních dokumentů a listin, koncipování ( formulování a vypracování) smluv, vypracování žalob, zastoupení v řízeních před soudy a exekutory, Katastrálními úřady, obhajoby v trestním řízení či zastoupení poškozených.

 

Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 18, PSČ 702 00

596 118 490, 602 505 542,  e-mail drmlcoch@volny.cz